Boris Pangerc

Boris Pangerc se je rodil v Dolini pri Trstu leta 1952. Po diplomi iz slovenskega jezika in književnosti na Univerzi v Ljubljani je več kot petindvajset let poučeval slovenščino na nižji srednji šoli v Dolini. Opravljal je tudi več političnih funkcij: dva mandata je bil župan Občine Dolina in je predsedeoval Tržaškemu pokrajinskemu svetu.

Že zelo mlad se je začel ukvarjati s petjem: bil je član Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec, mešanega ansambla Ancilla Vocis in Tržaškega okteta. Predsedoval je raznim kulturnim društvom na Tržaškem: SKD Valentin Vodnik v Dolini, Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm, Združenja književnikov Primorske, Zveze slovenskih kulturnih društev za Tržaško, Tržaškega okteta.

Boris Panger je avtor več pesniških zbirk Amfora časa, In legla je tišina-E scese il silenzio, Incendio bianco, Pesem Brega, Lasseme dir, Odžejališče, Vroči ledeniki, Mladika-Trst 2015; Ptice v mojem oljčniku-Gli uccelli nel mio uliveto in peozih besedil Beg pod Daglo, Šum vode Glinščice, Majenca, L’albero del Maj (prevod Marija Cenda), Grad v Kaličju, ZTT-Trst 2000; Il mio amico vitello (prevedla. Marija Cenda).

Posveča se oljkarstvu in je tudi napisal nekaj publicističnih na oljkarsko tematiko.