Desno, levo, gor in dol/Destra, sinistra, su e giù/Links, rechts, rauf und runter

Avtor:
ISBN:
978-88-7342-326-3
Št. strani:
108 strani
Vezava:
spiralna

Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per…

Preberite več
Na zalogi
Cena: 16,00 
Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru
Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un’efficace e adeguata programmazione dell’atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l’impiego di strumenti di scrittura o delle dita
Eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum
Raven 3/Livello 3/Stufe 3

Prevod/Traduzione/Übersetzung: Martina Clerici, Karin Almasy

Vaje iz grafomotoričnih zvezkov izhajajo iz izkušenj na kliničnem, strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju dela z otroki s težavami v koordinaciji, grafomotoriki, vidno-prostorski zaznavi in procesih prostorskega in vidnega pomnjenja. Upošteva se tudi področje bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja. Koristne so tudi za pomoč na področju bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja.

Raven 3: v tretjem zvezku otroka spodbujamo, da v zaznavanju, načrtovanju in izvedbi poveže levo in desno stran; skrbno mora razmisliti ter načrtovati gib, vključno s križanjem osrednje navpične in/ali vodoravne osi. Povezava levega in desnega vidnega polja, levih in desnih gibalnih programov, posledično okončin, leve in desne hemisfere možganov, nadalje križanje motoričnih izvedb in hkrati sinteza vidnih dražljajev preko osrednje osi niso enostavni razvojni cilji: pokažejo nam, da si otrok lahko predstavlja strukturiranost prostora, si zamisli poteze na osnovi svojih zaznav ter je sposoben načrtovanja, programiranja ter izvedbe potez v prostoru in času ter specifično na listu papirja.

Zanke, črvi in gosenice zahtevajo izmenično križanje vijugastih črt, načrtovanje, inhibicijo; »čudnarije« spodbujajo otroka k risanju sestavljenih in manj predvidljivih figur; male živalice usmerjajo v spiralaste ter vijugaste poteze, sledi vlečenje črt na ovinkasti poti; z »labirintarijami«, »kvadratkarijami« in »vijugarijami« spodbujamo otroka, da nariše kompleksne črte, ki menjujejo smer, se križajo; tu se izmenjujejo usmerjenost, velikost, ritem, tempo. S »pentlarijami« in »dvojnimi labirintarijami« mora otrok skrbno načrtovati mikro in makro grafomotorično okolje ter izvedbo. Vezenine, čipkarije in zvitočrtarije pa zahtevajo še bolj dinamično načrtovanje in izvedbo, saj se vzorci pletejo v kompleksnejše strukture. »Dirkarije«, »skakarije« ter »smučarija« postavljajo meje, omejitve; pike namreč strukturirajo prostor in zato mora otrok vleči črto na točno določen način, po vnaprej določeni poti, ki pa ni narisana, zarisana, nakazana, zato si jo mora – v morju pik – predstavljati. Nekaterim so podporne pike v oporo, drugim pa predstavljajo izziv.

In ker se avtorica navdušuje nad miselnimi igrami, otrokom ponuja še grafomotorične uganke: kako lahko narišejo zvezdo, prtiček, sladoled, lisico, hiško, zvezdico v okvirju, piramido v eni potezi, ne da bi dvignili svinčnik? Pravi miselni vidno-prostorski in grafomotorični izziv! Otrok si mora zamisliti hipotetične poteze, faze, zadržati v spominu, kar si je domislil, in izvesti; ali pa risati po metodi poskusa in zmote in si zapomniti že izvedene poteze. Vsekakor vadi vztrajnost in miselne prostorske predstave. Pa da ne bo slabe volje: ponujamtudi rešitve za nekatere uganke, nekatere pa so vabilo, da jih otrok sam reši.

 

 

Cena kompleta (vsi trije zvezki) je 42 €.

Dr. Martina Ozbič je logopedinja – surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Od 1995 dela na področju nudenja pomoči osebam s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi ter komunikacijskimi potrebami, tako strokovno na terenu – v ustanovah, zdravstvu, v zasebnem sektorju, kot tudi na področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja ter objavljanja. V različnih obdobjih je bila zaposlena ali je sodelovala: s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani (prvo- in drugostopenjski program Logopedija in surdopedagogika ter drugi programi na fakulteti), s Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica (prvostopenjski program Psihosocialna pomoč), z IRCCS La Nostra Famiglia – Pasian di Prato (Videm), z Univerzo v Trstu in v Vidmu – Fakulteta za medicino in kirurgijo (prvostopenjski program Logopedija), s skladom Mitja Čuk, z Zadružnim centrom za socialne dejavnosti Trst, s krožkom KRUT,  z RAI – Radio Trst A in z drugimi ustanovami, kot so vrtci, šole, dijaški domovi na Tržaškem, Goriškem, Videmskem ter v Republiki Sloveniji. Trenutno ima svojo zasebno prakso in nudi pomoč otrokom, mladostnikom ter odraslim z govornimi, jezikovnimi, komunikacijskimi ovirami, učnimi težavami ter posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Bila je aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. Je avtorica številnih člankov in prispevkov tako v slovenščini kot angleščini in italijanščini, pobudnica in avtorica priredb testov, vprašalnikov v slovenščini, članica domačih ter mednarodnih strokovnih združenj in aktivno sodeluje z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki s področja kliničnega jezikoslovja ter logopedije. Je mati trem sinovom, ljubiteljica gora, umetnosti in glasbe.


Priporočamo še