Maja Smotlak

Dr. Maja Smotlak je trenutno zaposlena na Inštitutu za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s slovenskim leposlovjem, zlasti pa s slovensko književnostjo, ki nastaja v Italiji. Redno piše literarne kritike za Radio Trst A. Pred tem je leta 2014 doktorirala na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Leta 2010 je za svoje diplomsko delo Ženski liki v romanu Borisa Pahorja Parnik trobi nji prejela Bartolovo nagrado, ki jo podeljuje Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Za doktorsko disertacijo Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991–2011) je leta 2015 prejela 2. nagrado na 13. nagradnem natečaju Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, leta 2016 pa nagrado Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI.