Desno, levo, gor in dol/Destra, sinistra, su e giù/Links, rechts, rauf und runter

Avtor:
ISBN:
978-88-7342-324-9
Št. strani:
88 strani
Vezava:
spiralna

Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per…

Preberite več
Na zalogi
Cena: 16,00 
Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru
Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un’efficace e adeguata programmazione dell’atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l’impiego di strumenti di scrittura o delle dita
Eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum
Raven 1/Livello 1/Stufe 1

Prevod/Traduzione/Übersetzung: Martina Clerici, Karin Almasy

Vaje iz grafomotoričnih zvezkov izhajajo iz izkušenj na kliničnem, strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju dela z otroki s težavami v koordinaciji, grafomotoriki, vidno-prostorski zaznavi in procesih prostorskega in vidnega pomnjenja. Upošteva se tudi področje bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja. Koristne so tudi za pomoč na področju bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja.

Raven 1: v prvem zvezku otrok uri grafične elemente ter kombinacije le-teh.  Otroka vabijo najprej prosto narisane črte – čečkarije, kjer prosto potuje po listu ali v krogu, z omejitvami in brez njih; z izhodiščem in ciljem ali brez teh, z nakazano usmeritvijo ali brez . Nato ga pozdravijo ravne lokaste črte, nadalje krive, neravne črte. Vabljen je tudi, da uporablja obe roki hkrati, zrcalno ali pa ne. Ta razdelek je namenjen osnovnim elementom, kjer je načrtovanje poteze na najbolj enostavni ravni. Sledijo vaje, kjer otrok sreča črte navzgor in navzdol, vodoravne, navpične in diagonalne črte, vlečene z desne proti levi ali z leve proti desni oz. od zgoraj navzdol in od spodaj navzdol …, povezovati mora pike po vzorcu, nato pa se pojavijo vzorčki, kjer kombinira črte v figure. Izmenjave usmeritve, sekanje črt ter integracija levega in desnega vidnega polja so pomembni elementi grafomotorične spretnosti. Seveda so tu tudi krogi in druge sklenjene črte ter figure iz njih, v svet drugih geometrijskih oblik, stikov med črtami pa otroka uvedejo kvadri, piramide, s kombinacijo lokov in črt pa sklede in hiške s strešniki.

Skratka, otroka povabimo preko prostega risanja v bolj strukturiran grafomotorični svet, z namenom, da mu pomagamo pri razvoju njegovega opazovanja, zaznavanja, pri organizaciji in koordinaciji grafomotoričnega giba.

 

Cena kompleta (vsi trije zvezki) je 42 €.

Dr. Martina Ozbič je logopedinja – surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Od 1995 dela na področju nudenja pomoči osebam s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi ter komunikacijskimi potrebami, tako strokovno na terenu – v ustanovah, zdravstvu, v zasebnem sektorju, kot tudi na področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja ter objavljanja. V različnih obdobjih je bila zaposlena ali je sodelovala: s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani (prvo- in drugostopenjski program Logopedija in surdopedagogika ter drugi programi na fakulteti), s Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica (prvostopenjski program Psihosocialna pomoč), z IRCCS La Nostra Famiglia – Pasian di Prato (Videm), z Univerzo v Trstu in v Vidmu – Fakulteta za medicino in kirurgijo (prvostopenjski program Logopedija), s skladom Mitja Čuk, z Zadružnim centrom za socialne dejavnosti Trst, s krožkom KRUT,  z RAI – Radio Trst A in z drugimi ustanovami, kot so vrtci, šole, dijaški domovi na Tržaškem, Goriškem, Videmskem ter v Republiki Sloveniji. Trenutno ima svojo zasebno prakso in nudi pomoč otrokom, mladostnikom ter odraslim z govornimi, jezikovnimi, komunikacijskimi ovirami, učnimi težavami ter posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Bila je aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. Je avtorica številnih člankov in prispevkov tako v slovenščini kot angleščini in italijanščini, pobudnica in avtorica priredb testov, vprašalnikov v slovenščini, članica domačih ter mednarodnih strokovnih združenj in aktivno sodeluje z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki s področja kliničnega jezikoslovja ter logopedije. Je mati trem sinovom, ljubiteljica gora, umetnosti in glasbe.


Priporočamo še