Martina Ozbič

Dr. Martina Ozbič je logopedinja – surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Od 1995 dela na področju nudenja pomoči osebam s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi ter komunikacijskimi potrebami, tako strokovno na terenu – v ustanovah, zdravstvu, v zasebnem sektorju, kot tudi na področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja ter objavljanja. V različnih obdobjih je bila zaposlena ali je sodelovala: s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani (prvo- in drugostopenjski program Logopedija in surdopedagogika ter drugi programi na fakulteti), s Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica (prvostopenjski program Psihosocialna pomoč), z IRCCS La Nostra Famiglia – Pasian di Prato (Videm), z Univerzo v Trstu in v Vidmu – Fakulteta za medicino in kirurgijo (prvostopenjski program Logopedija), s skladom Mitja Čuk, z Zadružnim centrom za socialne dejavnosti Trst, s krožkom KRUT, z RAI – Radio Trst A in z drugimi ustanovami, kot so vrtci, šole, dijaški domovi na Tržaškem, Goriškem, Videmskem ter v Republiki Sloveniji. Trenutno ima svojo zasebno prakso in nudi pomoč otrokom, mladostnikom ter odraslim z govornimi, jezikovnimi, komunikacijskimi ovirami, učnimi težavami ter posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Bila je aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. Je avtorica številnih člankov in prispevkov tako v slovenščini kot angleščini in italijanščini, pobudnica in avtorica priredb testov, vprašalnikov v slovenščini, članica domačih ter mednarodnih strokovnih združenj in aktivno sodeluje z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki s področja kliničnega jezikoslovja ter logopedije. Je mati trem sinovom, ljubiteljica gora, umetnosti in glasbe.