Sonja Bukavec

Sonja Bukavec je osnovnošolska učiteljica in se že dolgo let ukvarja z inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. Študirala je surdopedagogiko in logopedijo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, razredni pouk na Univerzi v Padovi, magistrski program pedagogike pa je zaključila na neapeljski univerzi Pegaso. Dokončala je enoletni podiplomski študij o medkulturnosti na tržaški univerzi in enoletni podiplomski študij druge stopnje o bolnišnični šoli na torinski univerzi. Živi v Trstu.