Desno, levo, gor in dol/Destra, sinistra, su e giù/Links, rechts, rauf und runter

Avtor:
ISBN:
978-88-7342-325-6
Št. strani:
106 strani
Vezava:
spiralna

Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per…

Preberite več
Na zalogi
Cena: 16,00 
Zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru
Collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un’efficace e adeguata programmazione dell’atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l’impiego di strumenti di scrittura o delle dita
Eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum
Raven 2/Livello 2/Stufe 2

Prevod/Traduzione/Übersetzung: Martina Clerici, Karin Almasy

Vaje iz grafomotoričnih zvezkov izhajajo iz izkušenj na kliničnem, strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju dela z otroki s težavami v koordinaciji, grafomotoriki, vidno-prostorski zaznavi in procesih prostorskega in vidnega pomnjenja. Upošteva se tudi področje bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja. Koristne so tudi za pomoč na področju bralno-zapisovalnih težav ter disleksije, disgrafije in diskalkulije, katerim se neštetokrat pridružijo težave pozornosti in ustreznega odločanja.

Raven 2: v drugem zvezku – srednja raven – mora otrok razmisliti o kombinacijah glede na usmerjenost oz. glede na izmenjujoče se elemente. Spreminjanje smeri poteze oz. usmerjenosti oblike zahteva inhibicijo ponavljanja določenega vzorca, zahteva razmislek o načrtu ter izvedbo. Izmenjujoči se elementi glede na usmerjenost v vse štiri smeri lista (levo, desno, gor, dol), izmeničnost figur, tvorjenje novih, kompleksnejših figur s pristavljanjem oblik, črt itn. spodbujajo otroka k načrtovanemu risanju; gre za zaustavljanje ponavljajočih se gibov in dajanje prednosti izmeničnim gibom. Posamezni elementi iz prve knjige se tu združijo v bolj figurativne elemente, to je leteče zmaje, velike in majhne zastave, liste, cvetje in dišeče šopke, v dež, sonce/a in lune, srca in srčka, puščice, oklepaje, enke, kline in strele, trnke, L-je in J-je, v vijuge, loke, v strehe, v gradove in obzidja, v drevesa, hribe in doline, morja, valove in veter, meduze-klobučnjake, polžke, ribe in ptice, z namenom, da se otroka opolnomoči pri njegovih prizadevanjih za bolj sproščeno uporabo pisala na papirju (mivki, tleh ipd.).

 

Cena kompleta (vsi trije zvezki) je 42 €.

Dr. Martina Ozbič je logopedinja – surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Od 1995 dela na področju nudenja pomoči osebam s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi ter komunikacijskimi potrebami, tako strokovno na terenu – v ustanovah, zdravstvu, v zasebnem sektorju, kot tudi na področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja ter objavljanja. V različnih obdobjih je bila zaposlena ali je sodelovala: s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani (prvo- in drugostopenjski program Logopedija in surdopedagogika ter drugi programi na fakulteti), s Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica (prvostopenjski program Psihosocialna pomoč), z IRCCS La Nostra Famiglia – Pasian di Prato (Videm), z Univerzo v Trstu in v Vidmu – Fakulteta za medicino in kirurgijo (prvostopenjski program Logopedija), s skladom Mitja Čuk, z Zadružnim centrom za socialne dejavnosti Trst, s krožkom KRUT,  z RAI – Radio Trst A in z drugimi ustanovami, kot so vrtci, šole, dijaški domovi na Tržaškem, Goriškem, Videmskem ter v Republiki Sloveniji. Trenutno ima svojo zasebno prakso in nudi pomoč otrokom, mladostnikom ter odraslim z govornimi, jezikovnimi, komunikacijskimi ovirami, učnimi težavami ter posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Bila je aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. Je avtorica številnih člankov in prispevkov tako v slovenščini kot angleščini in italijanščini, pobudnica in avtorica priredb testov, vprašalnikov v slovenščini, članica domačih ter mednarodnih strokovnih združenj in aktivno sodeluje z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki s področja kliničnega jezikoslovja ter logopedije. Je mati trem sinovom, ljubiteljica gora, umetnosti in glasbe.


Priporočamo še