Marjan Pertot

Marjan Pertot se je rodil na Kontovelu pri Trstu leta 1935, kjer je tudi umrl leta 2014. Po opravljeni učiteljiščni maturi se je zaposlil najprej kot knjižničar nato kot uradnik na Deželi, a vseskozi se je veliko udejstvoval na kulturnem in prosvetnem področju, predvsem se je posvetil raziskovanju zdomskega bibliografskega gradiva. Ustanovil in urejal je Knjižnico Dušana Černeta, specializirano za zbiranje zdomskega in zamejskega gradiva, ki ima svoj sdež v Trstu v Ulici Donizetti 3.

Za svoje knjižničarsko delo je Marjan Pertot leta 1996 prejel Trubarjevo plaketo, za knjigo Lepa Vida ob Srebrni reki pa je prejel tržaško literarno nagrado Vstajenje.