Manica Maver

Manica Maver, profesorica slovenščine na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Trstu, je po zaključenem klasičnem liceju Franceta Prešerna iz Trsta diplomirala iz slovenščine in angleščine na Leposlovni in filozofski fakulteti v Trstu, kasneje pa magistrirala iz programa Oblike govora na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani. Njeno področje raziskovanja je umetniški govor, poučevanje govora in radijska igra. Izobraževala se je tudi na področju gledališke pedagogike, pri svojem pedagoškem delu se ukvarja z govorno in gledališko vzgojo, predvsem pri otrocih in mladini. Več let vodi mladinske dramske skupine in sodeluje pri poletni Mali gledališki šoli Matejke Peterlin. Je umetniški vodja Radijskega odra, kjer sodeluje kot igralka, režiserka in avtorica besedil ter dramatizacij. Med drugim je sodelovala tudi na Mednarodnem simpoziju o umetniškem govoru v organizaciji AGRFT z znanstvenim prispevkom Umetniški govor in Radijski oder Trst.