Pavle Merkù

Pavle Merkù se je rodil v Trstu leta 1927 in tu umrl leta 2014. Diplomiral je iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nakar pa doktoriral na rimski univerzi La Sapienza. Študiral je kompozicijo in kot skladatelj ustvarjal za komorne in zborovske zasedben. Posvečal se je jezikoslovju, etimologiji in etnomuzikologiji. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umenosti. Leta 2014 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.