Mirko Špacapan. Politična biografija 1977-2007

Avtor:
ISBN:
978-88-7342-133-7
Št. strani:
240
Vezava:
mehka, črno-bele fotografije

Sprema beseda: Ivo Jevnikar  »Gre seveda za poklon rajnemu prijatelju in javnemu delavcu, a ne za zgolj priložnostno publikacijo. V tej knjigi je namreč natančno do­kumentirano Špacapanovo politično delo od…

Preberite več
Na zalogi
Cena: 20,00 

Sprema beseda: Ivo Jevnikar

 »Gre seveda za poklon rajnemu prijatelju in javnemu delavcu, a ne za zgolj priložnostno publikacijo. V tej knjigi je namreč natančno do­kumentirano Špacapanovo politično delo od časov, ko je snoval Mla­dinsko sekcijo SSk v Gorici, do smrti.

V večplastnem javnem nastopanju je bila skrb za našo skupnost rdeča nit njegovih naporov. Politika zavzema pri njem osrednje me­sto, čeprav se je od nje za nekaj let tudi oddaljil. Tu sta popisana njego­vo delo in pa njegova misel, kot se kaže v javnih nastopih, člankih, in­tervjujih.« (Ivo Jevnikar)

Mirko Špacapan, pediater, pevovodja, politični in kul­turni delavec, goriški pokrajinski tajnik in deželni svetovalec Slovenske skupnosti. Rojen v Argentini leta 1953 je bil po prihodu v Gorico leta 1963 stalno angažiran v kulturnem in političnem življenju slovenske manjšine v Italiji. Leta 2003 je bil izvoljen v De­želni parlament Furlanije Julijske krajine na listi zmagovitega levosredinskega predsedniškega kandi­data Riccarda Illyja. Umrl je 23. novembra 2007, star šele 54 let.

V njegovi Politični biografiji sta popisana njego­vo delo in njegova misel. Erika Jazbar je v prvem delu knjige obdelala starejše obdobje, ki zajema čas italijanske »prve republi­ke«, enopartijske Jugoslavije, dokaj stroge ločitve duhov v zamejstvu, rojstva in utrjevanja Slovenske skupnosti v Gorici. Miloš Čotar pa je predstavil Špacapanovo delo v deželnem svetu v letih 2003–7, kar do­polnjujejo še tri pričevanja vidnih predstavnikov SSk. Objavljenih je še nekaj Špacapanovih govorov v deželnem parlamentu, seznam njegovih zakon­skih predlogov, predlogov resolucij in svetovalskih vprašanj. Bogato je tudi fotografsko gradivo.


Erika Jazbar (letnik 1972), diplomirani klasični filolog, je časnikarka, publicistka, sodeluje z deželnim sedežem RAI v Trstu in z raznimi časopisi. Je avtorica več knjig.

Miloš Čotar (letnik 1974), javni in kulturni delavec, tesni sodelavec pokojnega deželnega poslanca Mirka Špacapana.


Priporočamo še