Milan Dolgan

Milan Dolgan se je rodil leta 1933. Bil je profesor slovenščine na vseh šolskih stopnjah, nazadnje na Pedagoški fakulteti. Posvečal se je jezikoslovju in odkrivanju nepoznanih slovenskih avtorjev.