Bojana Daneu Don

Bojana Daneu Don se je rodila primorskim staršem v Črnomlju leta 1934. Svoja detinska leta je preživela v Žažarju pri Vrhniki, Rušah pri Mariboru, kjer je oče, učitelj, poučeval. Med drugo svetovno vojno se je z mamo za­tekla v rojstni Črnomelj, od koder je po osvo­boditvi Trsta prišla s starši na obalo, kjer je končno pognala korenine.

Po opravljeni maturi na tržaški trgovski akade­miji se je zaposlila kot prevajalka pri Zavezni­ški vojaški upravi, ko je Trst prešel pod Italijo pa v državni upravi. Poročila se je z Liviom Donom. V zakonu so se jima rodili trije otro­ci, zaradi česar se je odpovedala državni služ­bi, toda že leta 1964 se je spet zaposlila kot samostojna prevajalka na slovenskem radiu v Trstu, kot tajnica pri tedniku Gospodarstvo, nakar se je osamosvojila in delovala kot akviziter za reklamo na tržaških in tujih časopisih.

Leta 2001 se je upokojila in se posvetila pisanju proze in poezije.