Rafko Dolhar

Rafko Dolhar se je rodil na Trbižu v Kanalski dolini 3. 8. 1933. Po maturi na slovenskem znanstvenem liceju v Trstu leta 1952 je vpisal študij medicine v Padovi in tam leta 1963 doktoriral. Leta 1965 se je specializiral iz medicine dela in kasneje še iz športne medicine.

Od leta 1968 do upokojitve leta 1994 je bil profesor človeške anatomije na naravoslovni fakulteti tržaške univerze. Leta 1966 je bil izvoljen v tržaški občinski svet in tam zastopal stranko Slovenska skupnost do leta 1976. Bil je občinski odbornik za socialno skrbstvo (1970–74) ter odbornik za zdravstvo (1974–76). Rafko Dolhar je član Društva slovenskih pisateljev in Društva književnikov Primorske. Deset let je bil predsednik upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.