L’altra anima di Trieste

Autore:
ISBN:
978-88-7342-134-4
Pagine:
534
Copertina:
trda, črno-bele fotografije

Saggi, racconti, testimonianze, poesie   Knjiga o slovenskem Trstu L’altra anima di Trieste (Druga duša Trsta. Eseji, pripovedi, pričevanja, pesmi), ki je namenjena predvsem italijanskim, je zasnovana kot neke vrste…

Leggi di più
Disponibile
Prezzo: 38,00 

Saggi, racconti, testimonianze, poesie

 

Knjiga o slovenskem Trstu L’altra anima di Trieste (Druga duša Trsta. Eseji, pripovedi, pričevanja, pesmi), ki je namenjena predvsem italijanskim, je zasnovana kot neke vrste monografija Trsta, sestavljena iz mozaika mnogih pričevanj o njegovi zunanji in duhovni podobi skozi stoletja do neposredne sodobnosti. Antologija ima svojo predhodnico v Tržaški knjigi, ki je izšla pri Slovenski matici v Ljubljani leta 2001. Vendar prinaša italijanski zbornik v primerjavi s slovenskim vrsto dodanih in drugih besedil. Samoumevno je, da je urednica morala upoštevati italijanskega bralca in predvidevati njegovo vednost in občutljivost. Skratka, knjiga vsebuje premišljeno izbrane zapise značilnih izkušenj, doživetij in spoznanj slovenskih ljudi o Trstu od daljne preteklosti do današnjih dni, ne glede na naravo in nazorsko usmerjenost njihovih pričevanj, pri čemer pa posebna pozornost velja prav primorskim avtorjem.

Izbira sestavkov je vsebinsko vsestranska,v nekem smislu enciklopedična. Zastopana je literatura, memoarska in pričevanjska proza, kulturno in politično zgodovinopisje, korespondenca, pridigarstvo in še marsikaj. Tako da je podoba Trsta z okolico vred osvetljena z najrazličnejših strani. Glavna pozornost je obrnjena k obstoju, usodi in posebnosti slovenske identitete Trsta, tako družbene kot kulturne in duhovne, seveda ob upoštevanju drugih  in drugačnih identitet tega bogatega, včasih pa tudi ogrožujočega sosedstva. Namen knjige je italijanski javnosti omogočiti globlji  pogled v slovensko resničnost Trsta skozi stoletja in pri tem zarisati njegovo malo znano »drugo dušo«. Medsebojno spoznavanje je navsezadnje prvi pogoj za dobro razumevanje med sosedi, tega pa je bilo v preteklosti usodno premalo. Pričujoča knjiga je izbrala prav to pot odkrivanja in utrjevanja slovenske narodne samobitnosti v Trstu pa tudi v širšem italijanskem prostoru.

Antologija, ki obsega 533 strani, prinaša prispevke šestinšestdesetih avtorjev, med njimi je veliko tržaških; pri nastajanju antologije je sodelovalo trideset prevajalcev.

V knjigi zastopani avtorji:

Majda Artač Sturmann, Vladimir Bartol, Vinko Beličič, Engelbert Besednjak, France Bevk, Darko Bratina, Marij Čuk, Rafko Dolhar, Pavel Fonda, Josip Godina Vrdelski, Alojz Gradnik, Igo Gruden, Ivanka Hergold, Pavla Hočevar, Drago Jančar, Dušan Jelinčič, Dragotin Kette, Zora Koren Skerk, Simon Kos, Srečko Kosovel, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Marko Kravos, Zofka Kveder, Lino Legiša, Fran Levstik, Milan Lipovec, Aleš Lokar, Bogomir Magajna, Saša Martelanc, Pavle Merkù, Peter Merkù,  Ace Mermolja, Marija Miot, Marica Nadlišek Bartol, Boris Pahor, Jurij Paljk, Boris Pangerc, Bruna Marija Pertot, Jože Peterlin, Jože Pirjevec, Aleksij Pregarc, Alojz Rebula, Alenka Rebula Tuta, Ivan Regent, Ivan Rudolf, Dorče Sardoč, Marko Sosič, Tomaž Šalamun, Virgil Šček, Igor Škamperle, Ljubka Šorli, Drago Štoka, Zora Tavčar, Pino Tomažič, Marjan Tomšič, Anton Trstenjak, Lida Turk, Jakob Ukmar, Evelina Umek, Ivan Verč, Sergej Verč, Josip Vilfan, Stanko Vuk, Ciril Zlobec, Irena Žerjal

  • Druge knjige Marije Pirjevec:
  • Tržaški zapisi
  • Tržaški književni razgledi
  • Questa Trieste
  • Jevnikarjev zbornik, uredila
  • Rebulov zbornik 2. Ob pisateljevi devetdesetlenici, uredila
  • La vigna dell’imperatrice romana, uredila

Marija Pirjevec, rojena v Sežani leta 1941, je bila do akademskega  leta 2007/08  izredna profesorica slovenskega jezika in književnosti na Visoki šoli modernih jezikov za tolmače in prevajalce v Trstu. Po diplomi iz leposlovnih ved na Leposlovni fakulteti (Lettere e filosofia) leta 1966 se je več let izpopolnjevala na Slavističnem oddelku filozofske fakultete v Ljubljani. V letih svojega poučevanja na univerzi si je prizadevala, da bi okrepila sodelovanje med tržaško slovenistiko in podobnimi institucijami v Sloveniji in organizirala vrsto simpozijev, okroglih miz in predavanj, namenjenih literarni in jezikovni problematiki. Raziskuje zgodovino in tipologijo slovenske književnosti, stike med italijansko in slovensko literaturo, slovensko zahodno narečno pesništvo idr. Pomembnejše knjižne izdaje njenih del so: Srečko Kosovel: aspetti del suo pensiero e della sua lirica (1974); Saggi sulla letteratura slovena dal XVII al XX secolo (1983); Trubar, Kosovel, Kocbek e altri saggi sulla letteratura slovena (1989); Na pretoku dveh literatur (1992); Dvoje izvirov slovenske književnosti (1997);Tržaški zapisi (1997). Uredila je vrsto antologijskih izborov slovenske književnosti in zbornikov: Kar naprej trajati (1994); France Prešeren, Poesie–Pesmi. Prešernova pot v svet(1998; 2002); Tržaška knjiga. Pesmi, zgodbe in pričevanja (2001); L’altra anima di Trieste. Saggi, racconti, testimonianze, poesie (2008); Pahorjev zbornik v sodelovanju z Vero Tuta Ban (1993); Trubarjev zbornik (2009). V italijanščino je prevedla roman Ivana Cankarja Hiša Marije Pomočnice (it. naslov: La casa di Maria Ausiliatrice (Studio Tesi,1983), iz rezijanščine v knjižno slovenščino pa pesmi Silvane Paletti Rozajanski serčni romonenj – La lingua resiana del cuore–Rezijanska srčna govorica (2003). Z literarnimi razpravami je nastopila na številnih slovenskih in tujih simpozijih. Sodeluje v slovenskih in italijanskih strokovnih revijah ter zbornikih.

Altre proposte