Mladika 4 / 2019

ISBN:
ISSN: 1124 - 657X
Št. strani:
64 + 8 RAST
Vezava:
mehka, barvni tisk

Četrta številka revije Mladika je izšla sredi toplih junijskih dni. Avtor uvodnega članka ugotavlja, da so letošnje upravne volitve v deželi Furlaniji Julijski krajini razdelile slovensko manjšino v Italiji, saj…

Preberite več
Na zalogi
Cena: 4,00 

Četrta številka revije Mladika je izšla sredi toplih junijskih dni. Avtor uvodnega članka ugotavlja, da so letošnje upravne volitve v deželi Furlaniji Julijski krajini razdelile slovensko manjšino v Italiji, saj se je delno uveljavljeno sodelovanje, ki je dobro obetalo, ustavilo. Avtor članka se med drugim sprašuje, ali ni govorjenje o nujnosti sodelovanja med nami samo mlatenje prazne slame in zavajanje javnosti ter si še postavlja vprašanje, kam nas bo to sploh pripeljalo.

Tokratni Fokus se posveča polnoletnosti zaščitnega zakona na področju šolstva za slovensko manjšino v Italiji: minilo je namreč natanko osemnajst let, odkar so v Rimu, februarja leta 2001, sprejeli zakon, ki naj bi zaščitil Slovence v Italiji. Profesor Peter Černic v članku z naslovom »Zaščitni zakon in šolsko vprašanje« ugotavlja, katere so pravice, ki smo jih na področju šolstva uživali pred letom 2001, kaj smo pridobili pozitivnega in koristnega z zaščitnim zakonom (med dosežki sta nedvomno podržavljenje dvojezične šole v Špetru in ustanovitev Deželne šolske komisije) ter kateri so negativni vidiki sprejetega zakona (zagotovo težko uresničevanje zaščitnih norm, neudejanjena pravica do uporabe slovenskega jezika v odnosu z administracijo, nižanje standarda zaščite tudi glede vprašanja priznavanja sindikalne organizacija slovenskih šolnikov). V posebnem članku pa se ocenjuje, v kolikšni meri demografski upad ogroža slovensko šolstvo v Italiji.

V nadaljevanju je objavljen bogat in nadvse zanimiv intervju s slovenskim tržaškim pianistom, pedagogom, skladateljem in dirigentom Aleksandrom Vodopivcem ob njegovem 85. rojstnem dnevu. V pogovoru z Jankom Banom priznani tržaški glasbenik spregovori o številnih svojih glasbenih izkušnjah, igranju z različnimi uglednimi orkestri, o komponiranju in tudi o snemanju filmske glasbe.

V rubriki »Obletnica« Patricija Florenin piše o šestdesetletnici delovanja Zveze slovenske katoliške prosvete, krovne kulturne organizacije na Goriškem. V rubriki, posvečeni ekološkim vprašanjem, je tokrat govor o zelenih obveznicah, ki jih izdajajo nekatere evropske države, o potrebi po korenitih spremembah v avtomobilski industriji in zaščiti številnih živalskih in rastlinskih vrst, ki so trenutno ogrožene.

V rubriki »Literatura« je objavljena novela Gašperja Tonina »Pianopianist«, ki je prejela tretjo nagrado za prozo na 47. literarnem natečaju Mladike in tudi pesem Vladimirja Kosa »Majsko darilo«.

Na kulturnih straneh je objavljen izčrpen zapis Nadie Roncelli o obisku pri Slovencih v Argentini, kjer sta, po avtoričinih besedah, slovenski jezik in narod še vrednoti, in članek Mojce Polone Vaupotič o slikarju Antonu Cebeju, ki je deloval v 18. stoletju.

V rubriki »Pričevanja« Erika Jazbar je avtorica članka o slovesnosti v Kočevskem rogu letos spomladi, Ingrid Patricia Boben pa je napisala prispevek o najstarejših vipavskih imenih in priimkih na osnovi arhivskih dokumentov, ki jih je našla v starih matičnih knjiga vipavske župnije.

Sebastijan Valentan se klanja spominu Gabrijele Rehberger, Pavel Zlobec pa Edija Košuta. V središčnih straneh revije so izčrpne in s podatki bogate novice Antene.

Lučka Kremžar De Luisa v novicah Knjižnice Dušana Černeta predstavi gradivo, ki ga je knjižnica pravkar pridobila.

V mladinskem listu RAST člani novinarskega krožka pišejo o svojem odnosu do komunikacijskih sredstev, tehnoloških pripomočkov in socialnih omrežij. Urška Petaros poroča o izidu literarnega natečaja Slovenskega kulturnega kluba, Martina Sosič je pripravila pogovor s člani tržaške gledališke skupine, ki je postavila na oder predstavo Radio Pirat. V dopisu iz Argentine zvemo o pobudi Akamasoa za pomoč revnejšim, ki jo je ustanovil v Afriki Pedro Opeka, a se zdaj udejanja tudi v Argentini. V Rasti je objavljena kratka zgodba Ivane Kreševič, ki je bila priporočena na literarnem nateaju SKK 2017/18 in je predstavljena tudi nova produkcija gledališke skupine M+, glasbena grozljivka Cvetličarna.


Priporočamo še