Drago Štoka

Drago Štoka se je rodil v Trstu leta 1937. Po diplomi iz prava se je posvetil advokaturi in se aktivno vključil v tržaško javno politično delovanje. Tri mandate je bil svetovalec v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine na listi slovenske narodne stranke Slovenska skupnost.