Zorko Simčič

Zorko Simčič se je rodil v Mariboru leta 1921. Leta 1945 se je umaknil v Argentino in tam bival do leta 1994, ko se je vrnil v Ljubljano. Piše pesmi, pripovedna in dramska dela. Leta 2014 je prejel Prešernovo nagrado za žviljenjsko delo.