Vili Prinčič

Vili Prinčič se je rodil v Gorici leta 1947. Po slovenski osnovni in nižji srednji šoli na Goriškem, je obiskoval Trgovski tehnični zavod Žiga Zois v Trstu. Zaposlil se je pri raznih uvozno-izvoznih podjetjih, skoraj trideset let vse do upokojitve pa je bil operativni tajnik za Goriško pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji. Deloval je v zamejskih športnih in kulturnih krogih, posvečal se je tudi publicistiki in zgodovinskim raziskavam. Izpod njegovega peresa so izšle knjige s športno tematiko, s kulturno-prosvetnimi vsebinami, z družbeno-političnimi tematikami in zgodovinskimi raziskavami. V ta sklop spadata knjigi o goriških pionirjih letalstva, bratih Rusjan, in trijezična študija o Aleksandrinkah. Prav posebno pozornost Prinčič že od nekdaj namenja dogodkom iz 1. svetovne vojne, ki je opustošila celotno Goriško. Na to tematiko je napisal stotine člankov v časopisih in revijah. Pred več kot dvajsetimi leti je izdal knjigo z naslovom Pregnani (1996), ki vsebuje pričevanja goriških beguncev med prvo svetovno vojno. Leta 2015 je izpod njegovega peresa izšla knjiga V Brucku taborišču …, ki opisuje usodo goriških beguncev v enem od begunskih taborišč v Avstro-Ogrski.