Jožica Štimac Glavina

Jožica Štimac por. Glavina se je rodila v Ljubljani 4. julija 1946. Že kot otrok je sodelovala pri raznih proslavah z recitacijami in v dramskih krožkih. Pela je v cerkvenem zboru v Mostah in v otroškem zboru RTV Slovenije, plesala je v foklorni skupini Tine Rožanc. Zaradi ljubezni se je poročila v Trst, kjer si je ustvarila družino. Ker ji niso priznali gimnazijskega šolanja v Sloveniji, se je že poročena in mati dveh otrok vpisala na vzgojiteljsko šolo v Trstu. Zaposlila se je kot vzgojiteljica v vrtcu, poklic je opravljala petintrideset let po celem tržaškem teritoriju.

Bila je občutljiva in čustvena ženska – otroci so bili njena velika ljubezen –, pa tudi odločna in zavedna Slovenka. Narodna pripadnost in materni jezik sta ji bila nad vsem. Plesala in pela je v folklorni skupini Stu ledi. Pela je tudi v cerkvenem zboru pri Sv. Ani. Zdaj vemo, da je tudi pisala pesmi v svoj zvezek.

Čeprav je večji del svojega življenja preživela na Tržaškem, je bila močno navezana na rojstni kraj. Umrla je na svojem domu Žavljah pri Trstu 20. februarja 2013.