Jadranka Cergol

Jadranka Cergol se je rodila v Trstu leta 1977. Tu je obiskovala klasični licej Franceta Prešerna, nato pa se je vpisala na Fakulteto za leposlovje in filozofijo na tržaški univerzi (smer klasična filologija). Oktobra 2002 je zagovarjala diplomsko nalogo o elementih iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega zamejskega pisatelja Alojza Rebule. Za svoje diplomsko delo je prejela nagrado Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Doktorirala je na podiplomskem študijskem programu rimske književnosti na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z doktorsko nalogo Etnografija v Vergilijevi Eneidi: primer Etruščanov, ki jo je napisala pod mentorstvom prof. dr. Marka Marinčiča.

Bila je profesorica latinščine in italijanščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu, novembra 2004 pa je pridobila status mlade raziskovalke na Inštitutu za jezikoslovne študije UP ZRS Na UP FHŠ je zaposlena od leta 2006, sprva kot asistentka (2006-2008), nato lektorica (2008-2013) ter od leta 2013 kot docentka za področje latinskega jezika ter kot znanstvena sodelavka za področje jezikoslovja.