Igor Omerza

Igor Omerza se je rodil v Ljubljani 20. avgusta 1950. V drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja je sodeloval v procesih demokratizacije in nato osamosvajanja Slovenije. Deloval je kot član vodstva Odbora za varstvo človekovih pravic, nato pa v stranki Slovenska demokratična zveza. Po njenem razpadu je deloval v okviru Demokratov Slovenije, stranke, ki se je nato priključila Liberalni demokraciji Slovenije. Med letoma 1991 in 1992 je opravljal funkcijo direktorja Službe družbenega knjigovodstva, nato pa je bil poslanec prvega sklica slovenskega državnega zbora. Po zaključku podžupanskega mandata v Ljubljani se je umaknil iz javnopolitičnega življenja predvsem v publicistično dejavnost. Napisal je več knjig: Edvard Kocbek. Osebni dosje št. 584; Od Belce do Velikovca ali kako sem vzljubil bombo; 88 stopnic do pekla. Kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todorovića.