Pavle Borštnik

Časnikar in javni delavec Pavle Borštnik se je rodil 15. junija 1925 v Ljubljani. Oblikoval se je pri Sokolu in pri skavtih. Leta 1942 so ga Italijani zaprli. Kot pripadnik nacionalne ilegale se je po maturi na Trgovski akademiji leta 1944 pridružil slovenskim četnikom na terenu. Z njimi se je ob koncu vojne umaknil v Italijo ter do izselitve v ZDA leta 1949 živel v taboriščih v Italiji in Nemčiji. Že takrat je izdal pesniški zbirki, pozneje pa vrsto člankov in razprav ter nekaj knjig. Kot publicist je še vedno dejaven. V Clevelandu je bil najprej tovarniški delavec. Ob tem je deset let pripravljal slovenske oddaje na radiu WXEN, od leta 1970 do upokojitve leta 1994, ko se je vrnil v Cleveland, pa je delal v Washingtonu pri državnem radiu Glas Amerike, nazadnje kot vodja slovenske sekcije.