Matejka Peterlin

Matejka Peterlin Maver se je rodila v Ljubljani 30. marca 1943 kot prvorojenka Jožeta Peterlina in Lojzke Lombar, ki sta preko radijskih valov tržaškega radia v prvih povojnih letih ponesla izbrano slovensko besedo v slovenske domove na Primorskem. Tudi sama je v okviru igralske družine Radijskega odra nastopila pred radijskim mikrofonom že v otroških letih. Po starših je podedovala igralski talent, izreden glas in posluh, s katerimi je v kasnejših letih odigrala nič koliko ženskih vlog na radiu in na odru. Zaljubljena je bila v slovenski jezik, v katerem je pri igranju dosegala vrhunske uspehe. Rada je tudi imela klasične jezike (latinščino in grščino). Več let je poučevala slovenščino in latinščino na slovenskih višjih šolah v Trstu. Svoj prosti čas je posvečala Marijinemu domu v Rojanu in organizacijam, ki delujejo v okviru Slovenske prosvete v Trstu. Učila je dikcijo in umetniški govor na gledališki šoli Slovenskega stalnega gledališča Studio Art. Bila je med ustanovitelji Tečaja lepe govorice in Male gledališke šole, ki je po njej prevzela ime.

Umrla je po hudi bolezni v 65. letu, 26. aprila 2008.