Marjanka Rebula

Marjanka Rebula se je rodila 1. novembra 1964 v Trstu, kjer je dokončala slovensko klasično gimnazijo. V Ljubljani je zaključila študij specialne pedagogiko za duševno prizadete, kasneje pa je svoje študije posvečala raziskovanju religij, posebno budizma in hinduizma, teozofiji H. P. Blavatsky in sufizmu. Po prvih mladostnih potovanjih se je za nekaj let ustalila v Saležu pri Trstu, potem pa je iz domačega Krasa dokončno odšla v svet, najprej za nekaj let v Egipt, nato v Indijo, zdaj pa že več let živi v Mehiki.