Lučka Susič

Lučka Susič, umetniško ime za Marijo Peterlin, se je rodila v Ljubljani leta 1945, od mladih let pa živi v Trstu. Veliko let je poučevala slvoenščino na nižjih srednjih šolah v Trstu, njena ljubezen pa je gledališče, kateremu se predaja z vodenjem gledaliških skupin, predvsem otroških, režiranjem in pisanjem otroških ter mladinskih dramskih besedil.