Jasna Blažič

Jasna Blažič (Ljubljana, 1956) je diplomirala iz muzikologije in angleškega jezika s književnostjo na Univerzi v Ljubljani. Nekaj let je živela na Dunaju. Zaposlena je bila na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani (zdaj Konservatorij za glasbo in balet) kot profesorica zgodovine glasbe. Je avtorica štirih knjig: Smrt in angel, triptih (Mladinska knjiga, 1996), Eksil, zbirka novel (Mohorjeva družba v Celovcu, 1998), Angeli in volkovi, (Cankarjeva založba, 2004), Ujemanja, zbirka črtic (Cankarjeva založba, 2007).