Bojan Pavletič

Bojan Pavletič se je rodil leta 1928 v Trstu v narodno zavedni slovenski družini, ki se je morala zaradi fašističnega preganjanja leto dni kasneje izseliti v Jugoslavijo. Tam se je šolal na Ptuju in v Ljubljani, od koder se je jeseni leta 1945 vrnil v svoje rodno mesto, kjer je dokončal srednješolski študij ter diplomiral v Veroni za poučevanje telesne vzgoje. Temu poklicu se je na slovenskih srednjih šolah posvetil 43 let svojega življenja, večinoma na liceju Franceta Prešerna v Trstu.

Od leta 1956 dalje je skupaj s soprogo, tudi športno pedagoginjo, sodeloval pri obnovi in širjenju slovenskega športa v Italiji.

Ob svojem osnovnem poklicu se je ukvarjal tudi s publicističnim in časnikarskim delom. Že od leta 1947 dalje je sodeloval pri raznih publikacijah, zlasti pri Jadranskem koledarju, Novem listu, raznih poljudnih radijskih oddajah in drugod. Po letu 1957 je dolgo obdobje vodil športne oddaje na Radiu Trst A, nato je prevzel mesto športnega urednika pri Primorskem dnevniku, kjer je urejal tudi druge rubrike. Na televizijski postaji Koper-Capodristria je v okviru manjšinskih programov zasnoval in vodil športno oddajo Šesti krog, sodeloval pa je tudi pri radijskih oddajah te postaje.

Kot publicist je izdal več publikacij, pretežno z zgodovinsko usmeritvijo.

Bojan Pavletič je umrl v Trstu leza 2009.