Alice Zen

Alice Zen se je rodila v Trstu in na tamkajšnji univerzi diplomirala z diplomskim delom o zasebnih in javnih fotografskih zbirkah v Trstu. Več let je raziskovala zgodovinski razvoj fotografije v Trstu in znanstveno uredila fotografski arhiv Deželnega inštitua za zgodovino odporniškega gibanja v Furlaniji Julijski krajini, nakar se je posvetila ustvarjalnemu fotografiranju.