Albert Miklavec

Albert Miklavec se je rodil v Tomaju leta 1928. V domačem kraju je obiskoval osnovno šolo, nakar je šel na gimnazijo v Malem semenišču v Kopru. Po koncu vojne je šolanje nadaljeval na klasičnem liceju v Gorici. Po končanem gimnazijskem študiju se je odločil za bogoslovje v Trstu in Goricu. Ko se je po končani vojni leta 1947 zarisala nova državna meja, se je odločil ostati onstran državne meje. Kot duhovnik je služboval v Ricmanjih, Bazovici, na Katinari, v Borštu in drugod v zamejstvu. Vodil je skavte, sodeloval z Goriško Mohorjevo družbo in revijo Mladika ter neutrudno deloval na prosvetnem in kulturnem področju. Umrl je v Borštu pri Trstu leta 1996.