Vinko Bandelj

Vinko Bandelj (Trst, 1978) je maturiral na slovenskem klasičnem liceju v Trstu. Po izobrazbi je doktor znanosti v vedah o okolju, zaposlen je kot raziskovalec na področju oceanografije in morske ekologije. Znanstvene članke objavlja v mednarodnih strokovnih revijah. Zanima se za okoljske in širše družbeno-politične problematike sodobnega sveta in na to temo občasno objavlja v časopisih.

Njegov prozni prvenec, Grad in čas, je izšel leta 2016 v Trstu. Poezije objavlja v vodilnih slovenskih literarnih revijah.