Peter Verč

Peter Verč (1982) je obiskoval slovenske šole v Trstu in diplomiral iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2012 je za svoje reportaže v Primorskih novicah prejel debitantsko nagrado Društva novinarjev Slovenije z utemeljitvijo, da je »nepopustljivo nepristranski«. Delal je tudi na Radiu Opčine, v slovenskem uredništvu RAI in na Primorskem dnevniku. Trenutno poučuje na prvostopenjski srednji šoli v Trstu.

Roman Pahor je bil njegov ded. Knjigo o njem je napisal ob sodelovanju tete Sonje Pahor (1934), Romanove prvorojenke, ki čilo pripoveduje o očetu.