Nikolai Mikhailov

Prof. dr. Nikolai Mikhailov (Nikolaj Mihajlov) je po končanem študiju klasične filologije in enoletnem doktorskem študiju v Moskvi svojo akademsko pot nadaljeval na univerzah v Pisi in Vidmu. Osnovne teme njegovega raziskovalnega dela so baltska in slovanska mitologija ter starejši slovenski jezikovni spomeniki. Leta 1998 je na univerzi v Leidnu doktoriral s tezo »Frühslowenische Sprachdenkmäller« in istega leta postal profesor za slovenski jezik na Univerzi v Vidmu. Knjiga je skrajšana in popravljena slovenska verzija nemške monografije, ki je izšla l. 1998 v Amsterdamu in predstavlja prvo sintetično jezikoslovno študijo o celotnem doslej znanem korpusu srednjeveških slovenskih rokopisov.