Boštjan Dvořák

Boštjan Dvořák se je rodil leta 1971 v Kopru in je otroštvo preživel v Piranu; že zgodaj ga je pritegnila narava, predvsem žuželke in med njimi zlasti metulji, ki jih je z velikim navdušenjem opazoval, gojil in preučeval. Leta 1984 se je z materjo in sestro preselil k očetu v južnonemški Ulm ob Donavi, kjer se je naprej šolal na Humboldtovi gimnaziji, nato je nadaljeval s študijem primerjalnega jezikoslovja in klasične filologije na Karlovi univerzi Trubarjevega mesteca Tübingen ob Neckarju, kjer se je tudi zaposlil kot preučevalec jezikovnih struktur v raznih raziskovalnih projektih, doktoriral in se osredotočil predvsem na zgodovino in zgradbo indoevropskih in severnoindijanskih jezikov. Ob tem se je vseskoz posvečal tudi študijam metuljev, predvsem predstavnikov skupin somračnikov (Sphingidae) in pavlinčkov (Saturniidae), ki jim že od otroštva pa vse do danes namenja veliko pozornosti in raziskovalne dejavnosti. Leta 2004 se je zaposlil kot raziskovalec na jezikoslovnem inštitutu ZAS v Berlinu, kjer odtlej predava na Humboldtovi univerzi primerjalno jezikoslovje, kniževnost, in poučuje tudi slovenščino.