Jasna Jurečič

Jasna Jurečič (1955–2014) je pisala radijske drame, kratko prozo in pravljice za otroke. Veliko ej objavljala v časopisnem in revijalnem tisku.